Metody korekcji starczowzroczności

Wszystkie materiały edukacyjne zostały przygotowane i opracowane przez Polski Klub Presbiopia 21, który zrzesza polskich oraz zagranicznych praktyków i profesorów okulistyki. Z Polskim Klubem Presbiopia 21 współpracują także przedstawiciele branży technologicznej oraz kliniki okulistyczne z całej Polski. Dowiedz się więcej na temat grupy ekspertów Klubu w Sekcji Polskiego Klubu Presbiopia 21.

Kalendarz

Polski Klub Presbiopia 21 organizuje szkolenia, kursy oraz konferencje dotyczące nowoczesnych metod korekcji prezbiopii.

Oprócz autorskich inicjatyw Klubu, zamieszczane są tutaj inne rekomendowane przez Klub wydarzenia edukacyjne, podnoszące wiedzę z zakresu korekcji starczowzroczności.

Dzięki temu kalendarzowi będziesz na bieżąco z prezbiopią w Polsce!

Cały kalendarz

Sekcja Polskiego Klubu Presbiopia 21

Polski Klub Presbiopia 21 powstał w kwietniu 2016 roku w Poznaniu z inicjatywy prof. nadzw. dr. hab. med. Andrzeja Grzybowskiego. Impulsem do stworzenia pierwszej w Polsce grupy ekspertów zajmujących się presbiopią była jednogłośna opinia środowiska o braku powszechnego dostępu do wysokiej jakości wiedzy z zakresu nowoczesnych metod korekcji starczowzroczności.

Klub zrzesza polskich oraz zagranicznych praktyków oraz profesorów okulistyki zajmujących się nowoczesnymi metodami korekcji starczowzroczności w Polsce.

zaloguj się aplikuj

 
 

Partnerzy Platformy Edukacyjnej