Progressive glasses are the recommended solution for presbyopia. These are glasses that simultaneously correct all vision problems among presbyopes - distance vision, near vision and intermediate vision. One pair of progressive glasses eliminates the need to alternate between several pairs of corrective glasses.

 

Yes. With progressive glasses, you don't need to use any other glasses interchangeably. You can use one pair of glasses at work, while driving, reading and watching TV.

 

Prices start from several hundred zlotys. Their final value depends on the type of selected glasses, material, selected frame and assembly costs.

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup najtańszych okularów sferycznych do dali lub bliży. Pracodawcy natomiast są zobligowani prawnie do zapewnienia okularów pracownikom korzystającym na stanowisku pracy z komputera, ale wysokość dofinansowania zależy  od polityki i budżetu firm

 

Proces ten zależy od wielu czynników i jest to kwestia indywidualna dla każdego użytkownika. Zazwyczaj jest to okres od około kilku dni do 2 lub 3 tygodni.

 

Niekoniecznie – można zdecydować się na laserową korekcje prezbiopii lub wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej np. przy okazji operacji zaćmy.

 
en_GB