Educational Platform for patients and physicians

Articles for patients

Here, you can read our most interesting articles on presbyopia. Feel free to comment below and share the articles on social media.

For Patient
Marcin Szymański

Związek akomodacji z presbiopią

Za akomodację w układzie optycznym ludzkiego oka odpowiada soczewka oczna, zmieniająca swój kształt pod wpływem napięcia mięśni rzęskowych. Kształt soczewki zmienia się w odpowiedzi na

READ MORE
For Patient
Marcin Szymański

Czym jest akomodacja?

Pod względem optycznym, w procesie widzenia najbardziej istotnymi elementami oka są rogówka, soczewka oczna i siatkówka oraz struktury znajdujące się pomiędzy tymi elementami. Wbrew pozornej

READ MORE

Polish “Presbyopia 21” Club section

The Polish “Presbyopia 21” Club was established in April 2016 in Poznań, Poland, by Professor Andrzej Grzybowski. The creation of this first-ever Polish group of experts on presbyopia was motivated by the ophthalmologic community’s virtually unanimous view that access to reliable knowledge on modern presbyopia correction methods was insufficient.

The club brings together Polish and international ophthalmology practitioners and professors interested in modern methods for presbyopia correction.

The Foundation for the Development of Ophthalmology “OPHTHALMOLOGY 21”

Adam Mickiewicz Street 24/3b
60-836 Poznań
Greater Poland Voivodeship
NIP: 7811880464

Follow us on our social media channels

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED.
en_GB