Program konferencji „PRESBIOPIA 2023”

10 LISTOPADA

13:30 – 13:35

OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. Andrzej Grzybowski

13:35 – 13:50

WYKŁAD IM. WINCENTEGO FUKAŁY

13:50 – 14:00

Dyskusja

SESJA I – NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA W KOREKCJI PREZBIOPII

14:02 – 14:17

Treatment of neuroadaptation failure following multifocal IOL implantation

Prof. Jorge Alio

14:17 – 14:32

Factors leading to pseudoaccommodation: ESCRS MEROV study

Prof. Mayank A. Nanavaty

14:32 – 14:47

Wykład III

Prof. Filomena Ribeiro

14:47 – 15:02

Presbyopia Correction with Contact Lenses

Dr Banu Arslan

15:02 – 15:17

Wykład V

Dr Pavel Stodůlka

15:17 – 15:30

Dyskusja

15:30 – 15:35

Przerwa

SESJA II – PRZYPADKI KLINICZNE W KOREKCJI PREZBIOPII

15:37 – 15:44

Przypadek kliniczny I 

15:44 – 15:51

Przypadek kliniczny II 

15:51 – 15:58

Przypadek kliniczny III

15:58 – 16:05

Przypadek kliniczny IV

16:05 – 16:14

Dyskusja

16:14 – 16:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Ważne daty

  • Rekrutacja przypadków do 15.10.2023 r.
    • Skorzystaj z poniższego formularza.
  • Wybór najciekawszych przypadków do 20.10.2023
    • Informacje zostaną przekazane e-mailem.
  • Ostateczny program konferencji do 27.10.2023
Adres mailowy
Wypełnij to pole
Tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja
Wypełnij to pole
Tytuł
Wypełnij to pole
Streszczenie
Wypełnij to pole
Menu
Czcionka
Kolory