Czy zabieg wszczepienia takiej soczewki jest bolesny?

Operacja jest całkowicie niebolesna. W zdecydowanej większości przypadków stosuje się nieinwazyjne znieczulenie miejscowe w postaci kropli do oczu.

Czy zabiegi są refundowane z funduszu NFZ?

Wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej związane z operacja zaćmy jest refundowane przez NFZ, jednak zwykle są to soczewki jednoogniskowe, nie korygujące prezbiopii.

W jakim odstępie czasu od operacji mogę ponownie prowadzić mój samochód?

To zależy od jakości widzenia w drugim oku. Jeżeli widzenie w drugim oku jest prawidłowe, to prowadzenie samochodu powinno być możliwe już kilka dni po operacji.

Czy istnieją przeciwwskazania do korekcji starczowzroczności za pomocą soczewek wewnątrzgałkowych?

Istnieją różne soczewki wewnątrzgałkowe; np. wszczepiane do torebki na miejsce usuniętej własnej soczewki oraz tzw. fakijne soczewki, czyli wszczepiane jako kolejna soczewka do rowka rzęskowego, czyli do przodu od własnej soczewki, która pozostaje nienaruszona. Warunki danego oka, w tym parametry anatomiczne i wielkość wady wzroku oraz indywidualne oczekiwania pacjenta, w tym np. rodzaj wykonywanej pracy, stanowić mogą przeciwskazania do wykonania operacji. Kwestie te są szczegółowo analizowane i omawiane z pacjentem podczas kwalifikacji do operacji.

Sekcja Polskiego Klubu Presbiopia 21

Polski Klub Presbiopia 21 powstał w kwietniu 2016 roku w Poznaniu z inicjatywy prof. nadzw. dr. hab. med. Andrzeja Grzybowskiego. Impulsem do stworzenia pierwszej w Polsce grupy ekspertów zajmujących się presbiopią była jednogłośna opinia środowiska o braku powszechnego dostępu do wysokiej jakości wiedzy z zakresu nowoczesnych metod korekcji starczowzroczności.

Klub zrzesza polskich oraz zagranicznych praktyków oraz profesorów okulistyki zajmujących się nowoczesnymi metodami korekcji starczowzroczności w Polsce.

zaloguj się aplikuj

 
 

Partnerzy Platformy Edukacyjnej